Ууганцэцэг
Оролцогч: Ууганцэцэг Болдбаатар
Гэр бүлээрэй байгалийн сайханд амарсан нь
#