Эрдэнэтуяа
Оролцогч: Э. Эрдэнэтуяа
Гэр бүл минь-миний амьдралын утга учир
#